Życzenia Świąteczne

Wszystkim naszym członkom i sympatykom
życzy
Zarząd KŁ Przepiórka

Kategoria: Aktualności  Komentowanie wyłączone

Komunikat Nr 9/2020

W sprawie składki członkowskiej na 2021 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 317/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 września 2020 roku wysokość składki członkowskiej na PZŁ na rok 2021 wynosi:

Normalna 403 zł
Ulgowa 223 zł
Ulgowa 133 zł

Składkę ulgową w kwocie 223 zł płacą myśliwi, którzy ukończą 70 lat najpóźniej do 31.12.2020r. (tzn. urodzeni PRZED 01.01.1950r.)oraz młodzież ucząca się stacjonarnie, która do 31.12.2020rnie ukończyła 25 lat (do listy opłat należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, tzn. wydane po 01.09.2020r.).

Składkę ulgową w kwocie 133 zł płacą myśliwi, który ukończą 80 lat najpóźniej do 31.12.2020r. (tzn. urodzeni PRZED 01.01.1940r.).


W ramach składki członkowskiej opłacane jest ubezpieczenie zbiorowe myśliwych w kwocie 43 zł.

Składki na podstawie §8 ust. 9, §124 ust. 4 Statutu PZŁ należy bezwzględnie zebrać w kole i zbiorowo przekazać na konto tutejszego Zarządu. Skuteczność terminowo zebranych składek będzie świadczyła o dyscyplinie organizacyjnej panującej w kole łowieckim.

Kategoria: Aktualności  Komentowanie wyłączone