Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA
środa, 12 Lipiec 2017 | Autor:

Dz.U.2017.1280 z dnia 2017.06.29
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI *1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i
przemieszczania jej w stanie rozładowanym
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:
      1) na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r.;
      2) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.;
      3) na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

*1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

Kategoria: Aktualności  | Zostaw komentarz
poniedziałek, 5 Czerwiec 2017 | Autor:

Koło Łowieckie „PRZEPIÓRKA”
w Kamiennej Górze

Plan Prac Gospodarczych w sezonie 2017

  1. W dniu 27.05.2017 o godz 9.00 zbiórka na poletku Szarocin – rozbiórka starego domku – zabrać odpowiednie narzędzia do rozbiórki.
  2. W dniu 03.06.2017 o godz 9.00 zbiórka na poletku Szarocin – rozbiórka starego domku – zabrać odpowiednie narzędzia do rozbiórki.
  3. W dniu 10.06.2017 o godz 9.00 zbiórka na poletku Szarocin – rozbiórka starego domku – zabrać odpowiednie narzędzia do rozbiórki oraz budowa i naprawa ambon
  4. W dniu 16.09.2017 o godz 9.00 zbiórka na poletku Szarocin – rozwożenie siana do magazynów i paśników (proszę o zabranie przyczepek).

Wyżej wymienione prace nie dotyczą grupy kolegów pracujących

w obwodzie 307 z kol. Walczakiem A.

Łowczy Koła

Kategoria: Aktualności  | Zostaw komentarz