Zarząd koła

Zarząd Koła Łowieckiego „Przepiórka”:

  • Prezes – Piotr Krupa
  • Łowczy – Andrzej Walczak
  • I vicełowczy – Wiesław Cierpikowski
  • Skarbnik –  Stanisław Fiut
  • Sekretarz – Alfred Przemieniecki

Komisja Rewizyjna Koła Łowieckiego ” Przepiórka”

  • Przewodniczący komisji – Dariusz Gawron
  • Członek komisji – Marek Nawrocki
  • Członek komisji – Krzysztof Krawiec