Historia koła

Data założenia koła: 10 lipca 1950 r.
Założyciele koła: Józef Prządo, Tadeusz Nawara, Roman Gała

Zalążkiem Polskiego Związku Łowieckiego w Kamiennej Górze był założony po wyzwoleniu Klub Sportowy „GWARDIA” w tym sekcja myśliwska , finansowana przez Komedę Wojewódzką MO we Wrocławiu.

10 lipca 1950 r. zostało ustanowione Koło Łowieckie „Gwardia”  wszystkim członkom wydano legitymacje PZŁ bez egzaminów. Koło liczyło wówczas 12 myśliwych , pośród nich wybrano pierwszy zarząd – skład którego tworzyli: Prezes – Tadeusz Nawara, Łowczy – Józef Prządo, Sekretarz- Roman Gała, Skarbnik – Stanisław Popich.

W 1960r. Koło Gwardia zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „Przepiórka” i na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wpisane zostało  do rejestru Kół Łowieckich pod poz. 2/1960. W roku 2000 koło obchodziło 50-lecie swego istnienia i z okazji tego jubileuszu ufundowanie sztandaru, odbyło sie to na uroczystym balu myśliwskim w którym uczestniczyli wszyscy członkowie koła wraz z rodzinami, przedstawiciele Urzędu Gminy Kamienna Góra i Lubawki oraz władze Zarządu Okręgowego PZŁ, koledzy Kazimierz Kuncewicz, Jerzy Janus, Kazimierz Pierzchała. W dniu Jubileuszu – Sztandar odznaczono Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej a ośmiu członków koła otrzymało Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Do najważniejszych osiągnięć naszego koła należy zaliczyć:

 • 1995 r. – wysoka ocena władz wojewódzkich i zajęcie I-ego miejsca wśród wszystkich Kół Łowieckich – potwierdzonym Listem Pochwalnym Wojewody Jeleniogórskiego.
 • 1997 r. – zawody strzeleckie kół łowieckich okręgu kamiennogórskiego. Reprezentacja naszego koła zdobyła I-sze miejsce indywidualnie i drużynowo w strzelaniu do rzutków.
 • 1998 r. – Prezes Zarządu Wojewódzkiego PZŁ wyróżnił nasze koło – Dyplomem za owocna współpracę ze szkolnym kołem LOP.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie 306 i 307o ogólnej powierzchni około 6,300 ha obwody położone są w granicach gmin Kamienna Góra i Lubawka. Tereny łowieckie są w większości zakwalifikowane jako polne a 30% jako leśne w terenie górzystym. W łowiskach występują:

 • jelenie,
 • dziki,
 • sarny,
 • zające,
 • piżmaki

Wśród drapieżników należy wyróżnić:

 • lisy,
 • borsuki,
 • jenoty,
 • kuny leśne,
 • tchórze

Wśród ptactwa łownego trafimy na:

 • bażanty,
 • kuropatwy,
 • kaczki,
 • słonki,
 • łyski,
 • gołębie grzywacze.

Pomimo wielokrotnych prób zasiedlenia bażanta nie osiągnięto pozytywnych rezultatów (niesprzyjający klimat oraz duża ilość ptaków drapieżnych). Podstawowym zadaniem realizowanym przez koło jest hodowla i ochrona zwierzyny łownej, intensywne zagospodarowanie obwodów łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ograniczanie szkód łowieckich, szkolenie myśliwych w zakresie strzelectwa myśliwskiego oraz kultywowanie zasad etyki i tradycji łowieckiej. Na dzień dzisiejszy koło liczy 50 członków. Wszyscy członkowie koła na przestrzeni 60-ciu lat swoim wkładem pracy przyczyniali się do kształtowania tego łowiska i populacji zwierzyny.